คือ การใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตรวจคัดกรองระดับหินปูนที่เกาะบริเวณหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อประเมินภาวะการอุดตันของหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในอนาคตได้

ข้อดีของตรวจ CT CALCIUM SCORE

  •    ทำให้ทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคต
  •    ไม่ต้องมีการเตรียมตัว สามารถตรวจได้ทันที ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
  •    ใช้เวลาในการตรวจน้อย ไม่เจ็บตัว
  •    ไม่มีการฉีดสารทึบรังสี

ใครที่ควรเข้ารับการตรวจ CT CALCIUM SCORE

  •    บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
  •    ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ
  •    ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง
  •    ผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ สอบถามและปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

สอบถามและปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
โทร 02-587-0144 ต่อ 2200

Share this :