วัคซีน COVID-19 Omicron XBB.1.5 สายพันธุ์ใหม่ : 2,222.- (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)


วัคซีน COVID-19 Omicron XBB.1.5 สายพันธุ์ใหม่ วัคซีนรุ่นล่าสุดที่ WHO แนะนำให้ใช้ป้องกัน COVID-19

วัคซีนโควิด-19 รุ่นใหม่ล่าสุด

COVID-19
วัคซีน COVID-19 Omicron XBB.1.5 สายพันธุ์ใหม่ วัคซีนรุ่นล่าสุดที่ WHO แนะนำให้ใช้ป้องกัน COVID-19
ในประเทศไทยยังมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขในสัปดาห์ที่ 17 วันที่ 28 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2567
พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,792 ราย (เฉลี่ย 256 ราย/วัน) ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 501 ราย มีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 187 ราย และเสียชีวิต 12 ราย (เฉลี่ย 2 ราย/วัน) โดยทั้ง 12 รายที่เสียชีวิตเป็นกลุ่ม 608
ซึ่งหมายถึง ผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีโรคร่วม 7 โรค (โรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคไตรื้อรัง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน) และอีก 1 กลุ่ม คือ หญิงตั้งครรภ์
การป้องกันโควิด-19 ที่ยังแนะนำ คือ การใส่หน้ากากอนามัย การไม่ไปสถานที่แออัดโดยไม่จำเป็น การเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อย ๆ แต่วิธีการเหล่านี้อาจจะไม่สามารถป้องกันโควิด-19 ได้ ดังนั้น วัคซีนโควิด-19 จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเป็นโควิด- 19 รวมถึงป้องกันการเป็นโรคที่รุนแรง ดังนั้น สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงแนะนำให้กลุ่ม 608 และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลกลุ่ม 608 รับวัคซีนโควิด-19 รุ่นใหม่ 1 เข็ม
ข้อมูล:

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย - คำแนะนำเรื่องการป้องกันและรักษาโควิด-19

 
ทำไมต้องวัคซีน Omicron XBB.1.5
  1. ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบันได้ดีกว่า
  2. กระตุ้นภูมิคุ้มกันที่มีต่อ สายพันธุ์ JN.1 (สายพันธุ์ปัจจุบัน) ได้ 13 เท่า
  3. ลดการป่วยหนักที่ต้องนอนโรงพยาบาล 63%
  4. ลดการป่วยรุนแรงจนต้องมาห้องฉุกเฉิน 58%
  5. ลดการป่วยรุนแรงที่ต้องเข้าไอซียู ในผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 73%
  6. *เทียบกับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน Omicron XBB.1.5

รายการ
วัคซีนโควิด-19 รุ่นใหม่ล่าสุด
VACCINE  COVID-19 Omicron XBB.1.5
2,222.-
(ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.)

 

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมและแพ็คเกจ