เอกซเรย์ฟันพานอรามิก

 

 

เอกซเรย์ฟันพานอรามิก 800 บาท

(ไม่รวมค่าบริการ)

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายล่วงหน้าที่
คลินิกทันตกรรม อาคาร 2 ชั้น 3
โทรศัพท์ 0-2587-0144 ต่อ   2331

ทีมทันตแพทย์ทุกสาขา มาตรฐานโรงพยาบาล ราคาคลินิก

จัดฟัน ช่วยเสริมบุคลิกภาพ และลดปัญหาช่องปาก

จัดฟัน

Orthodontics

มาเสริมบุคลิกภาพ และลดปัญหาช่องปากกันเถอะ

 

 

 

 

 

 

 

จัดฟัน เป็นการแก้ไขฟันและขากรรไกรให้อยู่ในตำแหน่งที่่ถูกต้อง เพื่อการบดเคี้ยวอาหารให้มีประสิทธิภาพ ลดการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือก

เพราะฟันที่เรียงตัวผิดปกติ ยากต่อการทำความสะอาด การจัดฟันช่วยเสริมบุคลิกภาพจากการมีที่ฟันเรียงกันสวยงาม

ซึ่งอาจบางรายมีรูปหน้าที่น่าพอใจ สุขภาพช่องปากแข็งแรงขึ้น  การจัดฟันใช้เวลาประมาณ 2 ปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา

ปรึกษาทีมทันตแพทย์ โรงพยาบาลบางโพ

ติดเครื่องมือครั้งแรก 7,500 บาท

จากนั้น ผ่อนชำระ เบาๆ เดือนละ  1,500  บาท

 

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายล่วงหน้าที่
คลินิกทันตกรรม อาคาร 2 ชั้น 3
โทรศัพท์ 0-2587-0144 ต่อ  2322, 2331

ทีมทันตแพทย์ทุกสาขา มาตรฐานโรงพยาบาล ราคาคลินิก

#ทันตกรรม บางโพ

PROMOTION ฟันขาว เงางาม เพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้ม

ฟอกสีฟัน

ฟันขาว เงางาม เพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้ม

คุณเคยสังเกตไหม?    สีฟันที่เคยขาว เริ่มเปลี่ยนไป  รอยยิ้มที่เคยมั่นใจ หายไป  ปัจจัยที่ทำให้สีของฟันเปลี่ยนไป  คืออายุที่มากขึ้น  คราบอาหารที่สะสม  เครื่องดื่มบางชนิด เช่น ชา กาแฟ  รวมถึงคราบบุหรี่
หรือยาบางชนิด     การฟอกสีฟัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ทำให้สีของฟันให้ขาวและเงางาม

การฟอกสีฟัน  POLA Advanced Tooth Whitening System เป็นการฟอกสีฟัน ที่คลินิกทันตกรรม โดยทันตแพทย์ ให้ฟันขาวขึ้นภายใน 1 ชั่่วโมง **ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะสีฟันของผู้ใช้บริการก่อนฟอกสีฟัน

ปรึกษาและนัดหมายได้ที่  คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลบางโพ  02 587 0144  ต่อ  2322, 2331