พญ.วีรยา กิ่งประทุม

พญ.วีรยา กิ่งประทุม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.วีรยา กิ่งประทุม

WEERAYA GINGPRATUM, M.D.
Specialty
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  Physical Medicine and Rehabilitation 

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแพทยเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 17:00-20:00
SAT 13:00-17:00

พญ.สุพัฒนา ฉัตรร่มเย็น

พญ.สุพัฒนา ฉัตรร่มเย็น
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.สุพัฒนา ฉัตรร่มเย็น

SUPATTANA-CHATROMYEN, M.D.
Specialty
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแพทยเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 16:00-19:00

พจ.ศรัณย์กร  สุชาณัฐ

พจ.ศรัณย์กร  สุชาณัฐ
แพทย์แผนจีน

พจ.ศรัณย์กร  สุชาณัฐ

SARAKORN  SUCHANAC, M.D
Specialty
 • แพทย์แผนจีน

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • Traditional Chinese Medicine, Xiamen University, ประเทศจีน
 • IFNW, ประเทศไทย
 • Membership of A4M, USA

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 17:00 - 20:00

นพ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา

นพ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา

PIYAVIT SORACHAIMETHA, M.D.
Specialty
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • วุฒิบัตรแพทยเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ว.ว.) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
 • M.Sc Bioengineering University of Strathclyde, UK

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
- -  นัดหมายล่วงหน้า

พญ. ศิริลักษณ์ มานะพันธ์โสภี

พญ. ศิริลักษณ์ มานะพันธ์โสภี
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ. ศิริลักษณ์ มานะพันธ์โสภี

SIRILUCK  MANAPUNSOPE, M.D.
Specialty
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
 • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 17:00 - 20:00

พญ.กาญจนา  ริ้วทอง

พญ.กาญจนา  ริ้วทอง
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.กาญจนา  ริ้วทอง

KANCHANA  RIEWTHONG, M.D.
Specialty
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2540
 • วุฒิบัตรแพทยเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2546

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 17:00 - 20:00
THU 17:00 - 20:00