พญ.กัญญมาศ พุ่มปรีชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.กัญญมาศ พุ่มปรีชา

KANYAMAS POOMPREECHA, M.D.
Specialty
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรแพทยเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 14:00 - 17:00