นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ

นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ

TOMORN TARNPICHPRASERT, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) แพทยศาสตร์บัณทิต พระมงกุฏเกล้า 2551
  • Training Orthoโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 2554-2558
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  2558
  • แพทย์เวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ  2559
  • ศัลยศาสตร์ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  2661

เกียรติประวัติ/รางวัลแผนกพยาบาลศูนย์รักษาความปลอดภัย
  • กองแพทย์โรงเรียนเตรียมทหาร   ปี 2552 – 2554
  • โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์   ปี 2551 – 2552

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 15:00 - 20:00