นพ.ภูมิ วิสุทธิ์จินดาภรณ์

นพ.ภูมิ วิสุทธิ์จินดาภรณ์
แพทย์ผิวหนังและความงาม

นพ.ภูมิ วิสุทธิ์จินดาภรณ์

POOM VISUTJINDAPORN, M.D.
Specialty
  • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ตจวิทยา (ผิวหนัง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Clinical fellow in Dermatosurgery and laser สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • Fellowship in Cosmetic Dermatology, Boston University School of Medicine (BUSM), Boston Medical Center (BMC), Boston, Massachusetts, USA
  • Certificate in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM), USA
  • Certificate in Dermoscopy, USA
  • Nail surgery and Innovative suture techniques, AAD, USA
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
TUE 10:00 - 13:00 อังคารที่ 1, 3, 5