นพ.ภูมิ วิสุทธิ์จินดาภรณ์
แพทย์ผิวหนังและความงาม

นพ.ภูมิ วิสุทธิ์จินดาภรณ์

POOM VISUTJINDAPORN, M.D.
Specialty
  • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand
  • Master of Science in Clinical Dermatology, Thammasat University
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
THU 17:00 - 20:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5

Share this :