นพ.ณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย

นพ.ณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย
อายุรแพทย์ทางเดินหายใจ

นพ.ณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย

NATTAPONG WIBOONSIRICHAI, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรม
  • อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ รพ.จุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 08:30 - 16:30
TUE 08:30 - 16:30
WED 08:30 - 16:30
THU 08:30 - 20:00<
FRI 08:30 - 14:00
SUN 08:00 - 13:00
(สัปดาห์ที่ 2,4)