นพ.ณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย
อายุรแพทย์ทางเดินหายใจ

นพ.ณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย

NATTAPONG WIBOONSIRICHAI, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรม
  • อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ รพ.จุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 08:00 - 16:00
TUE 09:00 - 20:00
WED 08:00 - 16:00
THU 09:00 - 20:00
SUN 08:00 - 13:00