ทพญ.ฐิติมา ธนาลาภสกุล

ทพญ.ฐิติมา ธนาลาภสกุล
ทันตกรรมเด็ก

ทพญ.ฐิติมา ธนาลาภสกุล

THITIMA THANALAPSAKUN, DDS
Specialty
  • ทันตกรรมเด็ก

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • 2530 – 2536 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2538 – 2540 Certificate in Pediatric Dentistry, New York University

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 10:00-15:00