ทพญ.ฐิติมา ธนาลาภสกุล
ทันตกรรม

ทพญ.ฐิติมา ธนาลาภสกุล

THITIMA THANALAESALCUN, M.D.
Specialty
  • ทันตกรรมเด็ก

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • 2530 – 2536 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2538 – 2540 celhhcotp in pediatric denhshy new York university

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 10:00-15:00