ทพญ.เพ็ญศินี เสริฐคัมภ์ศร

ทพญ.เพ็ญศินี เสริฐคัมภ์ศร
ทันตกรรม

ทพญ.เพ็ญศินี เสริฐคัมภ์ศร

PENSINEE SERTKHAMSORN, DDS.
Specialty
  • ทันตกรรมประดิษฐ์ เชี่ยวชาญด้าน ฟันปลอม ครอบฟัน

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2551
  • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2556

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00-18:00