ทพญ.เพ็ญศินี เสริฐคัมภ์ศร
ทันตกรรม

ทพญ.เพ็ญศินี เสริฐคัมภ์ศร

PENSINEE SERTKHOMSORN, M.D.
Specialty
  • ทันตกรรมประดิษฐ์ เชี่ยวชาญด้าน prostnodanhcs

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2551
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2556

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00-20:00

Share this :