โปรแกรม ตรวจสุขภาพ

สอบถามได้ที่ แผนกตรวจสุขภาพ
โทร. 02-587-0144 ต่อ 2300
ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ : facebook.com/BangpoHospital

สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด  S Care  เหมาะสำหรับ  ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า  30 ปี  หรือวัยทำงาน
สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด M Care  เหมาะสำหรับ  ผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี  หรือ วัยทำงาน และผู้ใหญ่ที่ต้องการตรวจละเอียดมากขึ้น
สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด  L Care  เหมาะสำหรับ   ผู้ที่มีอายุมากกว่า  40  ปีขึ้นไป  หรือผู้ใหญ่ หรือ ผู้ที่เตรียมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

___________________________________________________________________________________________________

โปรแกรม “DM Care” ตรวจสุขภาพคัดกรองเบาหวาน

สอบถามได้ที่ แผนกผู้ป่วยนอก
โทร. 02-587-0144 ต่อ 2200
ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ : facebook.com/BangpoHospital

ราคาแพ็คเกจ  2,600 บาท

รายการตรวจ 
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 • ความสมบูรณ์ของเลือด CBC
 • น้ำตาลในเลือด FBS, HbA1c
 • การทำงานของตับ SGPT
 • การทำงานของไต Creatinine
 • ไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
 • ปัสสาวะ Urine Microalbumin Exam
 • วัดการอุดตันหลอดเลือดส่วนปลาย  ABI
 • ตรวจสุขภาพเท้า โดยนักกายภาพ MONOFILAMENT* ก่อนตรวจ กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ขึ้นไป  (ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

___________________________________________________________________________________________________

โปรแกรม “Bone Care” ตรวจสุขภาพกระดูกและข้อ

BONE CARE  1    ราคาแพคเกจ  2,800 บาท

รายการตรวจ 
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 • ตรวจระดับวิตามินดี  Vitamin D Total
 • ตรวจระดับแคลเซียม  Calcium
 • ตรวจมวลกระดูกสันหลังและสะโพก Bone density 2  Parts (Lumbar, hip)

BONE CARE  2    ราคาแพคเกจ  1,600 บาท

รายการตรวจ 
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 • ตรวจมวลกระดูกสันหลังและสะโพก Bone density 2  Parts (Lumbar, hip)
สอบถามได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ / คลินิกกระดูกและข้อ
โทร. 02-587-0144 ต่อ 2300   / 1226
ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ : facebook.com/BangpoHospital

___________________________________________________________________________________________________

Share this :