เสียงจากผู้ใช้บริการ “ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง”

“ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง”
คุณอรอานิญช์ วรรธกสุวรรณ


คุณหมอชุติมา สายเพ็ชร์ ตรวจละเอียดมาก พูดจาเป็นกันเอง ไม่เว้นระยะกับคนไข้ให้เวลากับการรักษา คุณหมอภาณุพงศ์
รับฟังคนไข้เป็นอย่างดี เวลา Consult แล้วรู้สึกสบายใจ
มีแนวทางการรักษาชัดเจน ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณหมอแจ้งไว้
ผ่ากลางคืนช่วงบ่ายลุกเดินได้เลย

“ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง”
Testimonial - ความประทับใจ
เหตุผลที่เลือกโรงพยาบาลบางโพ เพราะพี่สุดารักษ์ตัวแทน AIA แนะนำบอกที่นี่เครื่องมือครบครันนะ จึงได้ลองเข้ามาใช้บริการ

ความประทับใจแรกคือ คุณหมอชุติมา สายเพ็ชร์ คุณหมอตรวจละเอียดมาก พูดจาเป็นกันเองไม่เว้นระยะกับคนไข้ มีเวลาและให้เวลากับการรักษา วาเลยตัดสินใจที่จะรักษาที่นี่ และนัดครั้งต่อไปคุณหมอชุติมา ก็ส่งตัวให้คุณหมอภาณุพงศ์ ชึ่งคุณหมอดูแล ด้านกระดูกสันหลัง คุณหมอมีแนวทางรักษาชัดเจน รับฟังคนไข้เป็นอย่างดี เวลา Consult แล้วรู้สึกสบายใจ เลยตัดสินใจรับการรักษาตามขั้นตอนจนถึง การผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณหมอแจ้งไว้ ผ่ากลางคืนช่วงบ่ายลุกเดินได้เลย ตรงตามที่คุณหมอแจ้งค่ะ ดีใจมากๆ

ความคิดเห็นหลังเข้ารับบริการ

ทุกความคิดเห็น พัฒนาบริการสำหรับคุณ

โรงพยาบาลบางโพ ขอขอบคุณท่านที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับบริการของโรงพยาบาล ทุกข้อเสนอแนะของท่าน มีส่วนทำให้โรงพยาบาลพัฒนาระบบคุณภาพบริการให้ดี ยิ่งขึ้น

ทีมแพทย์

คลิก

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdby3oRpJ3XOjdfgnvfwfYtFD7vU8Rgb_pD0PgdGP7ZCjjxQA/viewform