“ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง”
คุณอรอานิญช์ วรรธกสุวรรณ


คุณหมอชุติมา สายเพ็ชร์ ตรวจละเอียดมาก พูดจาเป็นกันเอง ไม่เว้นระยะกับคนไข้ให้เวลากับการรักษา คุณหมอภาณุพงศ์
รับฟังคนไข้เป็นอย่างดี เวลา Consult แล้วรู้สึกสบายใจ
มีแนวทางการรักษาชัดเจน ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณหมอแจ้งไว้
ผ่ากลางคืนช่วงบ่ายลุกเดินได้เลย

“ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง”
Testimonial - ความประทับใจ
เหตุผลที่เลือกโรงพยาบาลบางโพ เพราะพี่สุดารักษ์ตัวแทน AIA แนะนำบอกที่นี่เครื่องมือครบครันนะ จึงได้ลองเข้ามาใช้บริการ

ความประทับใจแรกคือ คุณหมอชุติมา สายเพ็ชร์ คุณหมอตรวจละเอียดมาก พูดจาเป็นกันเองไม่เว้นระยะกับคนไข้ มีเวลาและให้เวลากับการรักษา วาเลยตัดสินใจที่จะรักษาที่นี่ และนัดครั้งต่อไปคุณหมอชุติมา ก็ส่งตัวให้คุณหมอภาณุพงศ์ ชึ่งคุณหมอดูแล ด้านกระดูกสันหลัง คุณหมอมีแนวทางรักษาชัดเจน รับฟังคนไข้เป็นอย่างดี เวลา Consult แล้วรู้สึกสบายใจ เลยตัดสินใจรับการรักษาตามขั้นตอนจนถึง การผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณหมอแจ้งไว้ ผ่ากลางคืนช่วงบ่ายลุกเดินได้เลย ตรงตามที่คุณหมอแจ้งค่ะ ดีใจมากๆ