พญ.วิธิมา พงษ์พันธุ์เลิศ
สูตินรีแพทย์

พญ.วิธิมา พงษ์พันธุ์เลิศ

WITIMA PONGPUNLEART, M.D.
Specialty
  • สูตินรีเวช

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวช สงขลานครินทร์ 2555

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 09:00 - 15:00