นพ.วิชิต วิเศษธนากร
สูตินรีแพทย์/ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นพ.วิชิต วิเศษธนากร

WICHIT WISETTANAKORN, M.D.
Specialty
  • สูตินรีเวช
  • ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวช
  • Fellowship in Reproductive Endocrinology
  • Certificate of International Workshop on Endoscopic Single Site Surgery

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00 - 15:00
TUE 09:00 - 20:00
WED 09:00 - 20:00
FRI 09:00 - 15:00
SAT 13:00 - 16:00