นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์
อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ

นพ. ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

THITIWAT SRIPRASART, M.D.
Specialty
  • อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
  • อายุรศาสตร์, Advanced Illinois Massonic Medical Center, University of Illinois, Chicago, Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2551 - 2553
  • สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2553
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, สหรัฐอเมริกา, 2555
  • สาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต, สหรัฐอเมริกา, 2556

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 14:00 - 15:30