นพ.ธนเนตร์ ศศิวงศ์ภักดี
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.ธนเนตร์ ศศิวงศ์ภักดี

THANANETR SASVONGSBHADI, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ประกาศนียบัตรอนุสาขาผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • Fellowship In hip reconstructive Surgery Carl Gustav Carus University Hospital, Dresden, Germany

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 17:00 -20:00
TUE 17:00 -20:00
SAT 12:00 -15:00