พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล
จักษุแพทย์ สาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ

พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล

TASANEE SIRIKUL, M.D.
Specialty
  • จักษุแพทย์ สาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
    Ophthalmology, Cornea and refractive surgery cataract

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิปดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00 - 12:00
SUN 09:00 - 12:00