พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ,ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์

TANYAWAT SAISONGCROH, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ,ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2549
  • วุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 2556
การศึกษาหลังปริญญา
  • Pediatric Orthopaedics, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 - 2558
  • Pediatric Orthopaedics Research Fellow, Alfred I.duPont Hospital for Children, Delaware, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2562 - 2563

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 17:00 - 20:00