PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 1-2 ปีครึ่ง

PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 1-2 ปีครึ่ง

วัคซีนเด็ก 1-2 ปีครึ่ง : 5,999.-


ทำไมคุณแม่ควรสร้างภูมิต้านทานให้ลูกน้อย และคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

คุณแม่ควรเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ลูกน้อยเพราะระบบภูมิต้านทานของทารกแรกเกิดยังไม่แข็งแรง ทำให้ติดโรคต่างๆและเจ็บป่วยได้ง่าย ทั้งนี้ "วัคซีน" สามารถช่วยสร้างภูมิต้านทานและปกป้องลูกจากการเจ็บป่วยต่างๆได้

PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 1-2 ปีครึ่ง

การฉีดวัคซีน คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรง  วัคซีนผลิตจากเชื้อไวรัส หรือ เชื้อแบคทีเรียที่อ่อนตัวแล้ว หรือส่วนประกอบอื่นของเชื้อ เหล่านั้น ตัวของวัคซีนเองก่อให้เกิดอาการน้อยมาก แต่หากจะทําการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย ซึ่งจะป้องกัน หรือช่วยลดความเสี่ยงของเด็กที่อาจป่วยเป็นโรคที่ทำการฉีด วัคซีนน้ันๆ
เหตุใดจึงต้องฉีดวัคซีน
จุดประสงค์ในการฉีดวัคซีนนั้นเพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง โดยเฉพาะกับเด็ก การฉีดวัคซีนนั้นช่วยลดการแพร่ระบาด และลดผลกระทบที่ร้ายแรงของโรคติดต่อ ในบางกรณี อาจจะกําจัดโรคได้หมด โรคในเด็กหลายโรค เช่น หัด คอตีบ ไอกรน และโปลิโอ ใน ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้ว โรคเหล่านี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการเสียชีวิตของเด็กอ่อน
อายุ
รายละเอียด
1 ปี 6 เดือน
วัคซีนรวม 5 โรค
  • คอตีบ
  • ไอกรน
  • บาดทะยัก
  • โปลิโอ
  • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
มากกว่า 1 ปี
วัคซีนอีสุกอีใส 2 เข็ม
Varicella Vaccine
มากกว่า 1 ปี 6 เดือน
วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม 1 เข็ม
มากกว่า 1 ปี 6 เดือน
วัคซีนตับอักเสบ เอ 1 เข็ม(ชนิดเชื้อเป็น)
Hepatitis A Vaccine
อายุประมาณ 2 ปี
วัคซีนไข้สมองอักเสบ (JE) 1 เข็ม
Japanese Encephalitis Vaccine
ลำดับการรับวัคซีนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้
  • ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมและแพ็คเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำห […]

วัคซีนปัองกันโรคมือ เท้า ปาก (EV71)

วัคซีนป้องกันโรคมือเ […]