นพ.พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล

นพ.พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล
แพทย์ หู คอ จมูก

นพ.พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล

PISIT WANICHAKORNTRAKUL, M.D.
Specialty
  • โรคทางหู คอ จมูก

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทาลัยมหิดล พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรโสต คอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 09:00 - 12:00