นพ.ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลูกฤทธิ์

นพ.ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลูกฤทธิ์
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

นพ.ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลูกฤทธิ์

Pharanwit Anundilokrit, M.D.
Specialty
  • Neurologist
  • สมองเสื่อม ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ วิตกกังวล

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • 2008-2014 Doctor of Medicine (First-Class Honors), Srinagarind Hospital, KhonKaen University
  • 2015-2015  Short Course of Dry Needing in Head, Neck, and Shoulder in Myofascial Pain Syndrome,Thammasart University
  • 2016-2016  Short Course in Occupation Medicine Program for Doctor, Prince of Songkla University
  • 2017-2019  Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Science, Mahidol University
  • 2017-2020  Thai Board of Neurology, Phramongkutklao Hospital
  • 2022-2023  Mini M.M. in Health, Mahidol University 

Special Interest
  • Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 16:00 - 20:00 (พูธที่ 2, 4)