พญ.นุจจรินทร์ กำจรจิระพันธ์

พญ.นุจจรินทร์ กำจรจิระพันธ์
อายุรแพทย์

พญ.นุจจรินทร์ กำจรจิระพันธ์

NUTCHARIN KAMJOHNJIRAPHUN, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 08:00 - 16:00