สิทธิประโยชน์ ผู้ถือบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ ผู้ถือบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอื่นๆ
Partner Membership Card
โรงพยาบาลบางโพ ร่วมกับผู้ประกอบการบริษัทชั้นนำในกลุ่มต่างๆ อาทิ ธนาคาร บริษัท ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า มอบสิทธิประโยชน์ ด้านสุขภาพต่างๆ ได้แก่ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล โปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาล เพื่อให้ลูกค้าของโรงพยาบาลได้รับสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่า
บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย
Kbank
null
null
 • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง ค่ายา (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)
 • ผ่อน 0% 4 เดือน (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)
1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2567
บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน
GSB SOCIAL BANK
null
null
 • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง ค่ายา ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์ ค่ายาพิเศษ ค่า LAB พิเศษ ค่าเวชภัณฑ์พิเศษและรายการเหมาจ่ายทุกรายการ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • special wellness ตรวจ 16 รายการ ราคา 1,999 บาท (ปกติ 4,045 บาท)
 • เมื่อซื้อชุดตรวจสุขภาพ Special Wellness ได้สิทธิ์ซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคาเข็มละ 649 บาท จากราคาปกติ 849 บาท
แพ็กเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
1 เมษายน 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2568
บัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK
null
null
 • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง ค่ายา (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)
 • special wellness ตรวจ 16 รายการ ราคา 1,999 บาท (ปกติ 4,045 บาท)
แพ็กเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
บัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรี
KRUNGSRI BANK
null
null
 • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง ค่ายา (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)
 • special wellness ตรวจ 16 รายการ ราคา 1,999 บาท (ปกติ 4,045 บาท)
แพ็กเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ
BANGKOK BANK
null
null
 • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง ค่ายา (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)
 • special wellness ตรวจ 16 รายการ ราคา 1,999 บาท (ปกติ 4,045 บาท)
แพ็กเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
บัตรสมาชิก อพวช.
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
null
null
 • ส่วนลด 10% กรณีชำระด้วยเงินสด สำหรับค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • ส่วนลด 5% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต สำหรับค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
เงื่อนไขการใช้บัตร
 • แสดงบัตรก่อนใช้บริการ / ชำระเงิน
 • กรณีซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพทุกรายการ / รายการแพ็กเกจ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้