นพ.ลภน หิรัญเพ็ชรกุล

นพ.ลภน หิรัญเพ็ชรกุล
จักษุแพทย์ โรคต้อหิน

นพ.ลภน หิรัญเพ็ชรกุล

LAPHON HIRANPETCHAKUL, M.D.
Specialty
  • จักษุวิทยา
  • ต้อหิน

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบุตร โรคต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 16:00 - 18:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5