พญ.ปิยวรรณ คงตั้งจิตต์

พญ.ปิยวรรณ คงตั้งจิตต์
แพทย์ หู คอ จมูก

พญ.ปิยวรรณ คงตั้งจิตต์

PIYAWAN KONGTANGIT, M.D.
Specialty
  • โรคทางหู คอ จมูก
  • ปรึกษาผ่าตัดหู คอ จมูก / ศัลยกรรมตกแต่ง

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2537
  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 17:00 - 19:00
THU 17:00 - 19:00
SUN 09:00 - 15:00

นพ.ธัญ ยิ่งยงยศ

นพ.ธัญ ยิ่งยงยศ
แพทย์ หู คอ จมูก

นพ.ธัญ ยิ่งยงยศ

TAN YINGYONGYOS, M.D.
Specialty
  • โรคทางหู คอ จมูก

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พบ.,วว.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 09:00 - 12:00
FRI 09:00 - 12:00