พจ.ศรัณย์กร  สุชาณัฐ

พจ.ศรัณย์กร  สุชาณัฐ
แพทย์แผนจีน

พจ.ศรัณย์กร  สุชาณัฐ

SARAKORN  SUCHANAC, M.D
Specialty
  • แพทย์แผนจีน

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • Traditional Chinese Medicine, Xiamen University, ประเทศจีน
  • IFNW, ประเทศไทย
  • Membership of A4M, USA

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 17:00 - 20:00