จัดฟัน ช่วยเสริมบุคลิกภาพ และลดปัญหาช่องปาก

จัดฟัน

Orthodontics

มาเสริมบุคลิกภาพ และลดปัญหาช่องปากกันเถอะ

 

 

 

 

 

 

 

จัดฟัน เป็นการแก้ไขฟันและขากรรไกรให้อยู่ในตำแหน่งที่่ถูกต้อง เพื่อการบดเคี้ยวอาหารให้มีประสิทธิภาพ ลดการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือก

เพราะฟันที่เรียงตัวผิดปกติ ยากต่อการทำความสะอาด การจัดฟันช่วยเสริมบุคลิกภาพจากการมีที่ฟันเรียงกันสวยงาม

ซึ่งอาจบางรายมีรูปหน้าที่น่าพอใจ สุขภาพช่องปากแข็งแรงขึ้น  การจัดฟันใช้เวลาประมาณ 2 ปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา

ปรึกษาทีมทันตแพทย์ โรงพยาบาลบางโพ

ติดเครื่องมือครั้งแรก 7,500 บาท

จากนั้น ผ่อนชำระ เบาๆ เดือนละ  1,500  บาท

 

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายล่วงหน้าที่
คลินิกทันตกรรม อาคาร 2 ชั้น 3
โทรศัพท์ 0-2587-0144 ต่อ  2322, 2331

ทีมทันตแพทย์ทุกสาขา มาตรฐานโรงพยาบาล ราคาคลินิก

#ทันตกรรม บางโพ