Bangpo Home Health Care

Bangpo Home Health Care

เพราะห่วงใย ให้คุณอุ่นใจ

Bangpo Home Health Care

ให้บางโพ ดูแลถึงบ้านคุณ


พร้อมบริการที่หลากหลายจากทีมพยาบาลวิชาชีพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเหมือนอยุ่ในโรงพยาบาล อาทิ ฉีดวัคซีน ทำแผล เจาะเลือด ให้บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ และการให้การพยาบาลที่บ้าน

เพราะห่วงใย ให้คุณอุ่นใจ
ให้บางโพดูแลถึงบ้านคุณ

ด้วยบริการ

Bangpo Home Health Care

พร้อมบริการที่หลากหลาย จากทีมพยาบาลวิชาชีพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เหมือนอยุ่ในโรงพยาบาล
เช่น ฉีดวัคซีน ทำแผล เจาะเลือด ให้บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ และการให้การพยาบาลที่บ้าน

เพียงแค่ 3 ขั้นตอนง่ายๆ เราจะไปหาท่าน

ขั้นตอนที่ 1

กรอกข้อมูล ที่: ลงทะเบียน
โทรศัพท์: 02-587-0144

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ขั้นตอนที่ 3

รอรับบริการที่บ้าน

Bangpo Home Health Care

พร้อมบริการที่หลากหลายจากทีมพยาบาลวิชาชีพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเหมือนอยุ่ในโรงพยาบาล อาทิ
เงื่อนไขบริการ
  • ไม่เกิน 5 กิโลเมตร ราคา 500 บาท
  • ไม่เกิน 10 กิโลเมตร ราคา 700 บาท
  • ไม่เกิน 15 กิโลเมตร ราคา 1,000 บาท
  • ไม่เกิน 25 กิโลเมตร ราคา 1,500 บาท
  • ไม่เกิน 45 กิโลเมตร ราคา 2,000 บาท
สนใจบริการ : ลงทะเบียน
หรือ โทร. 02-587-0144