นพ.เจษฏา มณีชวขจร

นพ.เจษฏา มณีชวขจร
อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา

นพ.เจษฏา มณีชวขจร

JEDZADA MANEECHAKAEAJORN, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วว.อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ว.อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 17:00 - 19:00