นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล

นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล

THANASUN THUMMAKUL, M.D.
Specialty
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์
  • วว.อายุรศาสตร์
  • วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

เกียรติประวัติ/รางวัล

  • เลขาธิการสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย 2556-2558
  • อนุกรรมการวิชาการสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย 2558-2560

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 17:00 - 19:00