พญ.ชวนพิศ บุณยะรัตเวช

พญ.ชวนพิศ บุณยะรัตเวช
ศัลยศาสตร์ทั่วไปและมะเร็งเต้านม

พญ.ชวนพิศ บุณยะรัตเวช

CHUANPIT BUNYARATAVEJ, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไปและมะเร็งเต้านม Oncoplastic & Reconstructive Breast Surgery

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 10:00 - 14:00