มะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็ก

Promotion มะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็ก

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก : 5,900.- และ 12,500.-

(รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)


วัคซีนป้องกันไวรัส HPV สามารถฉีดได้ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป
ประสิทธิภาพจะดีที่สุดในผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ HPV ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การเริ่มให้วัคซีนตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าวัยรุ่นถึงวัยรุ่น

เด็กต้องการ"การปกป้อง"

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกไม่ได้มีสาเหตุจากพันธุกรรม แต่เกิดจากไวรัส HPV ซึ่งติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก และรวมถึงสัมผัส ใกล้ชิดจากภายนอก และเชื้อนี้ยังสามารถก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ได้อีกหลายชนิด ปัจจุบันมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าการติดเชื้อ ไวรัสที่ชื่อว่า Human Papilloma Virus (HPV) เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกการฉีด HPV Vaccine เพื่อการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อ HPV เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันปากมดลูกจากการติดเชื้อ HPV ได้ ประสิทธิภาพของ HPV Vaccine จะสูงที่สุดในสตรีที่ยังไม่ติดเชื้อ HPV ดังนั้นจึงควรฉีดวัคซีนก่อนถึงวัยที่จะมีเพศสัมพันธุ์ โดยปัจจุบันแนะนำให้ฉีด ในทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ที่มีอายุ 9 ปี ช่วงดังกล่าวเด็กจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่นอกจากนั้นยังแนะนำว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 13-26 ปี ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน หรือฉีดไม่ครบควรได้รับการฉีดทุกคน

 • มะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุจากเชื้อ HPV ถึง 99.7%
 • เป็นมะเร็งที่ตรวจพบมากเป็นอับดับ 2 ในหญิงไทย
 • ผู้ชายก็สามารถติดเชื้อ HPV ได้เพราะเชื้อไวรัส HPV เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ และมะเร็งทวารหนัก
วัคซีนป้องกันไวรัส HPV สามารถฉีดได้ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป ประสิทธิภาพจะดีที่สุดในผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ HPV ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การเริ่มให้วัคซีนตั้งแต่ ช่วงก่อนเข้าวัยรุ่นถึงวัยรุ่น เด็กอายุ 9-15 ปี แนะนำให้ฉีด 2 เข็ม โดยประสิทธิภาพเทียบเท่าการฉีด 3 เข็มในผู้ใหญ่ เริ่มฉีดเข็มแรกก่อน 15 ปีเต็ม โดยฉีดห่างกัน 6 เดือน

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็กชนิด 4 สายพันธุ์ และ 9 สายพันธุ์ สามารถป้องกัน

เด็กผู้หญิง วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์

5,900.-

2 เข็ม
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • มะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งปากช่องคลอด
 • มะเร็งช่องคลอด
 • หูดอวัยวะเพศหญิง

เด็กผู้หญิง วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์

12,500.-

2 เข็ม
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • มะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งปากช่องคลอด
 • มะเร็งช่องคลอด
 • หูดอวัยวะเพศหญิง
 • มะเร็งทวารหนัก
 • ภาวะก่อนมะเร็ง (precancerous) หรือภาวะเซลล์ผิดปกติชนิด dysplasia
 • มะเร็งคอหอยหลังช่องปาก
 • มะเร็งทางศีรษะเเละลำคอ

เด็กผู้ชาย วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์

5,900.-

2 เข็ม
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • มะเร็งอวัยวะเพศชาย
 • มะเร็งทวารหนัก
 • มะเร็งอวัยวะเพศชาย

เด็กผู้ชาย วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์

12,500.-

2 เข็ม
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • มะเร็งอวัยวะเพศชาย
 • มะเร็งทวารหนัก
 • มะเร็งอวัยวะเพศชาย
 • ภาวะก่อนมะเร็ง (precancerous) หรือภาวะเซลล์ผิดปกติชนิด dysplasia
 • มะเร็งคอหอยหลังช่องปาก
 • มะเร็งทางศีรษะเเละลำคอ
ผลข้างเคียงของการฉีด HPV Vaccine
โดยทั่วไปการฉีด HPV Vaccine มีความปลอดภัยสูงไม่พบอาการข้างเคียงชนิดรุนแรง อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่
 • อาการข้างเคียงบริเวณที่ฉีดวัคซีน เช่น ปวด บวม แดง และคัน ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง เป็นอยู่ชั่วคราวและหายไปเอง
 • อาการทั่วไป เช่น ไข้ พบประมาณร้อยละ 10 ส่วนใหญ่ไม่รุนแรงและหายได้เอง
 • อาการอื่น ๆ ที่อาจพบได้ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย และผื่นคันตามตัว อาการเหล่านี้ไม่รุนแรงและหายได้เอง
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

โปรแกรมและแพ็คเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำห […]

วัคซีนปัองกันโรคมือ เท้า ปาก (EV71)

วัคซีนป้องกันโรคมือเ […]

PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 2 เดือน – 1 ปี

PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 2 เดือน - 1 ปี

วัคซีนรวมสำหรับเด็ก : 5,499.-


ทำไมคุณแม่ควรสร้างภูมิต้านทานให้ลูกน้อย และคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

คุณแม่ควรเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ลูกน้อยเพราะระบบภูมิต้านทานของทารกแรกเกิดยังไม่แข็งแรง ทำให้ติดโรคต่างๆและเจ็บป่วยได้ง่าย ทั้งนี้ "วัคซีน" สามารถช่วยสร้างภูมิต้านทานและปกป้องลูกจากการเจ็บป่วยต่างๆได้

PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 2 เดือน - 1 ปี

การฉีดวัคซีน คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรง  วัคซีนผลิตจากเชื้อไวรัส หรือ เชื้อแบคทีเรียท่ีอ่อนตัวแล้ว หรือส่วนประกอบอื่นของเชื้อ เหล่านั้น ตัวของวัคซีนเองก่อให้เกิดอาการน้อยมาก แต่หากจะทําการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย ซึ่งจะป้องกัน หรือช่วยลดความเสี่ยงของเด็กท่ีอาจป่วยเป็นโรคท่ีทําาการฉีด วัคซีนน้ันๆ
เหตุใดจึงต้องฉีดวัคซีน
จุดประสงค์ในการฉีดวัคซีนนั้นเพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง โดยเฉพาะกับเด็ก การฉีดวัคซีนนั้นช่วยลดการแพร่ระบาด และลดผลกระทบท่ีร้ายแรงของโรคติดต่อ ในบางกรณี อาจจะกําจัดโรคได้หมด โรคในเด็กหลายโรค เช่น หัด คอตีบ ไอกรน และโปลิโอ ใน ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้ว โรคเหล่านี้เป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยของการเสียชีวิตของเด็กอ่อน
PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 2 เดือน - 1 ปี ราคา 5,499 บาท
 • (2 เดือน) วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบและตับอักเสบบี เข็ม 2)
 • (4 เดือน) วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ)
 • (6 เดือน) วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบและตับอักเสบบี เข็ม 3)
 • (9 เดือน)  วัคซีนไข้สมองอักเสบ เข็ม 1
 • (12 เดือน) วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม เข็ม 1
ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
วัคซีนเสริม อายุ 2 เดือน - 1 ปี
 • วัคซีนโรต้า
 • วัคซีน IPD 13 สายพันธุ์ (Prevnar)
ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้
 • ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมและแพ็คเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำห […]

วัคซีนปัองกันโรคมือ เท้า ปาก (EV71)

วัคซีนป้องกันโรคมือเ […]