พญ.อาชวี สุขรัตน์

พญ.อาชวี สุขรัตน์
จักษุแพทย์

พญ.อาชวี สุขรัตน์

ACHAVEE  SUKRAT, M.D.
Specialty
  • จักษุวิทยา
  • สาขากระจกตาและแก้สายตาผิดปกติ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ประกาศนียบัตร สาขากระจกตาและการแก้สายตาผิดปกติ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 09:00 - 15:00
WED 09:00 - 15:00
THU 09:00 - 15:00
FRI 09:00 - 15:00