โปรแกรมลดปวด 7 ฟรี 1

โปรแกรมลดปวดด้วยเครื่องมือทางกายภาพ : รักษา 7 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง


เพื่อรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำโดยนักกายภาพบำบัด ด้วยเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด รวมถึงแนะนำให้คำปรึกษา เกี่ยวกับอาการปวด การออกกำลังกายและการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับตัวคุณ

โปรแกรมลดปวด ด้วยเครื่องมือทางกายภาพ รักษา 7 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง

Reduce pain with physical tools
การลดอาการปวด
ลดอาการปวด ด้วยเครื่องมือทางกายภาพ เพื่อการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำโดยนักกายภาพบำบัด ด้วยเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด รวมถึงแนะนำให้คำปรึกษา เกี่ยวกับอาการปวด การออกกำลังกายและการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับตัวคุณ
การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพนั้นมีความสำคัญ สามารถฟื้นฟูและส่งเสริมการทำงานของร่างกาย เช่น การทรงตัว การเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ ให้กลับมาปกติได้ แต่เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพมีหลายชนิดที่แตกต่างกันออกไป แตกต่างกันทั้งวิธีการใช้และให้ผลการรักษา ดั้งนั้นผู้ป่วยในแต่ละรายจะใช้อุปกรณ์ใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์และนักกายภาพบำบัด
หมายเหตุ
  • แพ็คเกจนี้ยกเว้นการรักษาด้วย เลเซอร์ และการใช้ Manual Technic
  • โปรแกรมการรักษาขึ้นกับการตรวจประเมินของแพทย์และนักกายภาพบำบัด
  • โปรโมชั่นนี้ ต้องชำระเงินล่วงหน้า 7 ครั้ง เพื่อรับสิทธิ์ฟรี 1 ครั้ง
  • ใช้สิทธิได้ภายใน 3 เดือนหลังชำระเงิน
  • เพื่อประสิทธิผลของการรักษา โปรดมารักษาอย่างต่อเนื่อง
  • แพ็คเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้
  • สำหรับกลุ่มประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน และการประเมินของแพทย์
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมและแพ็คเกจ

โปรแกรมลดปวดด้วย Shockwave

การรักษาอาการปวดด้วย […]

โปรแกรม Office Syndrome ออฟฟิศ ซินโดรม

เลือกโปรแกรมที่เหมาะ […]

ฝังเข็มรักษาโรค

การฝังเข็ม (Acupunct […]