นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ

นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ
ศัลยศาสตร์

นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ

SOMKIAT KASEMTHAMAKHUN, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ พ.ศ.2545
  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2546

เกียรติประวัติ/รางวัล
  • ผู้ตรวจราชการกรมการแพทย์ เขต 4 กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559
  • หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ รพ.สงศ์ พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 17:00 -20:00
THU 17:00 -20:00
FRI 17:00 -20:00
SAT 13:00 -20:00
SUN 13:00 -16:00