นพ.ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร

นพ.ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร
จักษุแพทย์

นพ.ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร

SUPAWAT HONGSAKORN, M.D.
Specialty
  • จักษุวิทยา

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ พยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสวย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2550

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 17:00 - 20:00