นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร

นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร

CHAVARAT JARUNGVITTAYAKON, M.D.
Specialty
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
    Orthopedic

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรอนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 17:00 - 20:00