คาถาอายุยืน live longer

Live longer คาถา อายุยืน

คาถานี้ มีดีสำหรับผู้ทำตาม เพียงปฏิบัติตามวันละ 1 ครั้ง  แล้วดื่มน้ำให้ครบวันละ 1.5 ลิตร
ควรทำเป็นประจำสม่ำเสมอ จะเกิดมงคลแก่ตนเอง จะทำให้ทำมาหากินคล่อง
มีทรัพย์ราศจากโรค มีอายุยืน ไม่แก่ง่าย มีสุขภาพแข็ง  และเป็นอานิสงค์กับผู้พบเห็น และผู้ที่ปฏิบัติตาม
.....เพราะสุขภาพดี ชีวิตยืนยาว ไม่มีขายค่ะ เริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะคะ.....

กินดี

เพิ่มขยับ

หลับสบาย

ผ่อนคลาย