พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์
อายุรแพทย์ โรคเบาหวานและต่อมธัยรอยด์ 

พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์

SUVINA RATANACHAIYAYONG, M.D.
Specialty
  • อายุรศาสตร์โรคเบาหวานและต่อมไทรอยด์
    Infectious Diseases

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)   พ.ศ.2516
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2520

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 17:00 - 20:00

Share this :