นพ.สุรัตน์ ปราณีนรารัตน์
อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.สุรัตน์ ปราณีนรารัตน์

SURAT PRANEENARARAT, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 08:00 - 17:00
TUE 08:00 - 17:00
WED 08:00 - 17:00
THU 08:00 - 17:00
FRI 08:00 - 17:00
SAT 08:00 - 17:00