Special Wellness

Special Wellness 2022

Special Wellness: 2,023.-


สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกที่ร่วมรายการ กับโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด special wellness 16 รายการ

ชุดตรวจสุขภาพ Special Wellness

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสำรวจว่าระบบต่างๆ ในร่างกายเรามีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่อัวยวะใด เพื่อจะได้รักษา ป้องกัน หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โรงพยาบาลบางโพ มอบสิทธิประโยชน์ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต / บัตรสมาชิก ที่ร่วมรายการ

ชุดตรวจสุขภาพ Special Wellness

2,023.-

ตรวจ 16 รายการ
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 • การหาดัชนีมวลกาย Body Mass Index
 • ตรวจวัดความดันโลหิต, ชีพจร BP, Pulse
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGPT
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGOT
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต BUN
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต GFR
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 • ตรวจหาค่ากรดยูริคในเลือด Uric Acid
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ UA
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดดิจิตอล Chest X-ray
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566