นพ.สมรัช หิรัญยะวะสิต
ศัลยแพทย์

นพ.สมรัช หิรัญยะวะสิต

SOMRATCH HIRANYAWASIS, M.D.
Specialty
  • ศัลยกรรมทั่วไป
  • ผ่าตัดส่องกล้อง Minimally Invasive Surgery

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Racst รพ.รามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 10:00 - 17:00
TUE 10:00 - 17:00
WED 10:00 - 17:00
THU 10:00 - 17:00
FRI 10:00 - 17:00