ทพญ.ศิรดา ไชยศิริ
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

ทพญ.ศิรดา ไชยศิริ

SIRADA CHAISIRI,DDS
Specialty
  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 10:00 - 15:00