ประกาศเรื่อง

"ซิโนฟาร์ม"

สำหรับประชาชน

2 เข็ม เพียง 1,999 บาท


เรียน ท่านผู้สนใจวัคซีน Sinopharm

รพ.ขอปิดระบบการจองวัคซีน(ระยะที่ 1) วันที่ 31 ส.ค.64 เวลา 14.30 น.
หากโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม จะแจ้งให้ท่านทราบ
โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง website และ Facebook ของรพ.

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ เลือกใช้บริการที่ รพ.บางโพ