นพ.สวิง ปัญจัยสีห
ศัลยศาสตร์

นพ.สวิง ปัญจัยสีห์

SAWING PUNJAISEE, M.D.
Specialty
 • ประสาทศัลยแพทย์ Neurosurgery

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
   • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   • วว.อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   • Neurosurgery จากกรมการแพทย์
  เกียรติประวัติ/รางวัล
  • รางวัลดีเด่นจากการประกวดผลงานของสมาคมศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2541

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
TUE 12:00 -14:00
THU 12:00 -14:00